«ZURÜCK

Keramik Modern

13.01.18 - 24.02.18

Eröffnung 13.01.18 - 11:00


Mit Werken von Churoku IV, Kennin Kishimoto, Hanjiro Mizuno, Machiko Ogawa, Kei Tanimoto, Shiro Tsujimura